,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Покана за Пресконференция

Публикувано на: 07/09/2014
RSS
Print this page

П О К А Н А 

за участие в информационна среща в рамките на проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на общинската администрация на СО - район "Надежда", финансиран по ОП “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Уважаеми дами и господа,

Столична община – район “Надежда” има удоволствието да ви покани на информационна среща в рамките на проект "Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на административния капацитет на  общинската администрация на СО - район "Надежда", финансиран по ОП “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

Информационната среща ще се проведе на 11.09.2014г., от 10:00 ч. в Пресклуба на БТА, София, бул. "Цариградско шосе" 49 

За повече информация и потвърждение на присъствието:   

Ваня Дурчова, тел. 0700 1 4262, факс :  02 9516706

office@ianatour.com, projects@ianatour.com