Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД21-РА50-35/ 22.10.2021г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ VI-705, кв. 5 Б, м. НПЗ“Илиянци-запад”, СО – район „Надежда“