Новини

<< Към всички новини

Безплатни консултации за потребителите на проект „Топъл обяд“

21/10/2021
Card image cap

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА“

 

Безплатни консултации за потребителите на проект „Топъл обяд“

 

Ползвателите на социалната услуга по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Столична община – район „Надежда” получиха безплатна консултация в изпълнение на дейностите по проекта. Външният експерт Атанаска Фудулска консултира над 30  потребители относно възможностите за участие в социални програми и проекти.

По време на срещата, участниците се запознаха с възможностите за кандидатстване към програми и проекти, финансирани от  Европейски социален фонд (ЕСФ) – видове  социални услуги и възможности за кандидатстване, консултация за интеграция, помощи за отопление,еднократни помощи; съдействие за попълване на формуляри и ползване на социални и/или други административни услуги за изготвяне на социални оценки, издаване на винетни стикери за инвалиди, ползване на инвалидни колички, предоставени от ДСП - Сердика.

 

Дейностите са част от съпътстващите мерки в рамките на Проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Столична община – район „Надежда”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“,