<< Към всички новини

Заповед №РНД21-РА50-34/ 19.10.2021г. на Гл. архитект на СО-район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на плана за регулация /ИПР/-за УПИ XII-92 и УПИ XIII-88,89,90,91, кв.88, м. “Надежда 2б”, СО-район „На