,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
СОАП - бюлетин №15

Публикувано на: 28/08/2014
RSS
Print this page

ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

30 септември 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
местност "Бул. Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 89 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включен ДДС.

30 септември 2014 - 15.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв. 57, ж.к. "Надежда" - III ч.
Район "НАДЕЖДА"
местност "Бул. Ломско шосе"
Площ на терена - 415 кв .м.
Начална цена 91 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включен ДДС.

22 октомври 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 586, кв.72, местност "Ломско шосе"

Район "НАДЕЖДА"
ж. к. "Надежда", ул. Свети Климент 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 31 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включен ДДС.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – пл. "П. Славейков" № 6, ет. 1, тел.:     02/ 980 04 67 ;    02/ 981 90 14.