Новини

<< Към всички новини

Информационна среща по проект SHEERenov се проведе в район „Надежда“

29/09/2021
Card image cap

Екипът на Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 представи възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд по време на информационна среща с граждани на район „Надежда“.

Срещата се проведе в Северен парк на 18.9.2021 (събота), като в нея взеха участие домоуправители и представители на сдружения на собствениците.
Експертите представиха възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд, чрез осигуряване на експертни услуги „на едно гише“, улеснено финансиране и техническа помощ.

В рамките на Проекта 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки. Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България.
Информационните срещи стартираха през м. септември 2021 г. Те се реализират по график и са предназначени за жителите на осем района на София - „Надежда“,,„Илинден“, „Нови Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради- SHEERenov“, финансиран по програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“, се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.
Повече за Проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu

Информация за собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община