Новини

<< Към всички новини

Столична община провежда конкурс за ученически съвети „Инициатива с висока обществена значимост“.

21/09/2021
Card image cap

Столична община обявява конкурс за ученически съвети на тема  "Инициатива с висока обществена значимост". Конкурсът е разработен от ученици, членове на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община /КСПМ/ и има за цел да мотивира и стимулира работата на Ученическите съвети на територията на София. В рамките на конкурса, ще бъдат  наградени вече реализирани през учебните 2019/2020 и 2020/2021 години събития и кампании с висока обществена значимост.

Право да кандидатстват имат всички Ученически съвети на общински, държавни и частни училища, гимназии и колежи на територията на София.

Крайният срок за подаване на формуляр за представяне на инициатива е 26 ноември 2021 г., в деловодството на Столична община, ул. Московска № 33.

Конкурсът предвижда награден фонд:

I място – финансова награда в размер на 1 500 лв.

II място – финансова награда в размер на 1 000 лв.

III място – финансова награда в размер на 500 лв.

Подробна информация относно начина на кандидатстване, критерии за оценка, състав на комисията по избор, ще откриете в обявата, публикувана на електронния портал на Столична община – Спорт и младежки дейности – Младежки дейности.- https://bit.ly/3koV9ZA