Новини

<< Към всички новини

Район „Надежда“ завърши проект „Всичко е наред, ако спортуваш над 65“

20/09/2021
Card image cap

С планински излет в Природен парк „Витоша“ завърши финалната програма на проект „Всичко е наред, ако спортуваш над 65“.  Представители на трите Клуба на пенсионера и хора с увреждания в район „Надежда“ взеха участие в дейностите, финансирани  по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Образователна лекция за здравословно хранене и спорт на възрастни хора, както и дихателни упражнения за разгъване на белите дробове,  подобряване на кръвоснабдяването, достигането на кислород до всички органи и системи бяха сред основите теми на иницитивата. Лекцията и упражненията се водиха от кинезитерапевти, членове на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България .

Проектът беше реализиран в три отделни етапа, като първата част от програмата стартира през м.юни с практикуване на техниката теренкур с кинезитерапевт в Северен парк. Дейностите продължиха през м. юли с практически упражнения за профилактика на опорно-двигателния апарат и кардио - респираторната система съдържащи активни движения с уреди. Заниманията се провеждаха от специалист на Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България,  два пъти седмично

Проектът е  насочен към хора над 60 годишна възраст и хора с увреждания, а дейностите свързани с програми за здравословен начин на живот, физическа и социална активност на възрастни хора; активно включване и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност.

Проектът е свързан със стратегическа цел на Програмата за изпълнение на Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта с програмен приоритет за обхващане на различни възрастови групи, повишаване мотивацията за участие в спортни дейности на възрастни хора 60+ и хора с увреждания.