<< Към всички новини

Заповед №РНД21-РА50-32/ 15.09.21г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ IV-510 и УПИ III-1407, кв.87а, м. “Надежда - 4”