<< Към всички новини

Заповед №РНД21-РА50-31/ 14.09.2021г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ IХ-345, кв.20, м.“кв.Илиянци”