Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Уведомление във връзка с приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда