<< Към всички новини

63 ОУ „Христо Ботев“ – кв. Требич обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи и парцели

10/09/2021

63 ОУ „Христо Ботев“ – кв. Требич обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи и парцели от 110.700 дка както следва:

1.ниви 60 дка в месността „Чучулига“;№1363.2

2.ниви 21,700 дка в месността „Под линията“; № 5412.17

3.ниви-з.гр. 25 дка в месността „Герена“ № 1311.42

4.ниви 4 дка в месността „Селище“

Начална наемна конкурсна цена – 5000 лв./год.

Срок за отдаване под наем три години.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 29.09.2021 г. в сградата на 63 ОУ „Христо Ботев“ – кв. Требич, ул. „Леденика“ 12