,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обучение Административна стилистика

Публикувано на: 19/06/2014
RSS
Print this page

Общо 60 служители на район "Надежда", СО преминаха успешно курс "Административна стилистика", с лектор Младен Младенов.
Обучението с продължителност, 1,5 дни се проведе в основната сграда на ИПА в гр. Банкя. Служителите на район "Надежда", СО бяха разделени на групи, с оглед осигуряване на нормален работен процес.