,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обучение Държавен протокол и церемониал

Публикувано на: 16/05/2014
RSS
Print this page
 
На 15 и 16 май 2014 г., един служител на район "Надежда", СО премина успешно обучение на тема "Държавен протокол и церемониал", което се проведе от външен експерт на Инситут по публична администрация.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Снимки, можете да разгледате тук