,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обучение Презентационни умения с Powerpoint

Публикувано на: 01/04/2014
RSS
Print this page
 
В края на м. март петима служители на район "Надежда" преминаха курс за повишаване на ИТ комептентностите под надименование "Презентационни умения с Powerpoint " в учебна база на адрес бул. Драган Цанков 21А.
Проектътсе осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Снимки, можете да разгледате тук