,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Обучение Комуникационна стратегия - разработване и план за реализиране

Публикувано на: 17/07/2014
RSS
Print this page
 
На 14 и 14 април 2014 г., един служител на район "Надежда", Столична община премина успешно курс "Комуникационна стратегия - техники и план за разработване" в Институт по публична администрация, гр. Банкя. Лектор на обучеинето беше Мануела Малеева.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
 
Снимки, можете да разгледате тук