<< Към всички новини

Заповед № РНД21-РА50-29/ 31.08.2021 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” е допуснато изработването на ПУП - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ ХIV-272, УПИ ХV-272 и УПИ ХVI-272, кв.22, м.“кв.Требич”, СО–район „Надежда“