<< Към всички новини

Обява за удължаване на срока за приемане на документи за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София