,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Допуснато e изработването на проект за ПРЗ за преструкториране

Публикувано на: 16/07/2014
RSS
Print this page

На осн. чл.124Б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-09-50-529/07.07.2014г. на гл. арх. на  СО е допуснато изработването на проект за ПРЗ за преструкториране на жк. „Надежда -3“ в обхват: бул. „Ломско шосе“, ул. „Хр. Силянов“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Бели Дунав“ и със Заповед № РД-09-50-530/07.07.2014г. на гл. арх. на СО е допуснато изработването на проект за ПРЗ за преструкториране на жк. „Надежда -4“ в обхват: бул. „Ломско шосе“, ул. „Хр. Силянов“, ул. „Ген. Никола Жеков“ и ул. „Бели Дунав“.

 

Заповед № РД-09-50-529/07.07.2014г.

Заповед № РД-09-50-530/07.07.2014г.