Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Обява за удължаване на срока за приемане на документи за отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години на части от поземлен имот-частна общинска собственост