<< Към всички новини

Обява за удължаване на срока на конкурс, на основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със заповед №СОА21-РД09-98/19.01.2021 г. на Кмета на Столична община, чл.46, ал.1, т.12 от ЗМСМА