Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Указания на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ –София-град, относно повишената пожароопастност и предотвратяването на предпоставките за пожари в земеделските и горските територии.