,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение - проект за ПУП -Северна скоростна тангента

Публикувано на: 07/07/2014
RSS
Print this page

На осн. чл.128, ал.1 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните лица, че изработения проект за ПУП – ПП за „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400- реконструкция на същ. електропреносна мрежа при км. 0+785; км. 1+031; км.0+718 е обявен в Държавен вестник бр.53 от 27.06.2014г. На осн. чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обявяването му в Държавен вестник чрез р-н „Надежда”.