,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
СОАП-бюлетин №11 -2014

Публикувано на: 23/06/2014
RSS
Print this page

ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

04 септември 2014 - 11.00 часа

Поземлен имот N 587, кв. 72, м. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
ж. к. "Надежда" ул. Свети Климент 43а
Площ на терена - 139 кв.м.
Начална цена 30 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включен ДДС.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – площад "П. Славейков" № 6, ет. 1

тел. 02/ 980 04 67 ; 02/ 981 90 14.