<< Към всички новини

Реализиране на дейности свързани с програми за здравословен начин на живот в Северен парк, в рамките на проект „Всичко е наред, ако спортуваш над 65“

23/07/2021
Card image cap

Представители на трите Клуба на пенсионера и хора с увреждания, които се намират на територията на район „Надежда“ взеха участие в дейности свързани с програми за здравословен начин на живот в Северен парк, които се реализират в рамките на проект „Всичко е наред, ако спортуваш над 65“.

Заниманията са предназначени за хора над 60 годишна възраст и хора с увреждания, а проектът се финансира по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община,

В програмата за м. юли са заложени практически упражнения с кинезитерапевт. Тя включва упражнения за профилактика на опорно-двигателния апарат и кардио - респираторната система съдържащи активни движения с уреди. Заниманията се провеждат два пъти седмично. Те се водят от специалист на Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

Проектът е свързан със стратегическа цел на Програмата за изпълнение на Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта с програмен приоритет за обхващане на различни възрастови групи, повишаване мотивацията за участие в спортни дейности на възрастни хора 60+ и хора с увреждания.