,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
СОАП-търг с явно наддаване

Публикувано на: 05/06/2014
RSS
Print this page

16 юли 2014 - 14.00 часа
УПИ IV - 876, кв. 82/ПИ с идентификатор 68134.1384.876/

местност  "Надежда - 4 част", ж.к. "Надежда"
НАДЕЖДА
ул. М.Лерински № 31
Площ на терена - 411 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16. 00часа на 14.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включен ДДС.

24 юли 2014 - 11.00 часа
ПИ с идентификатор 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв. 57
Район "НАДЕЖДА"
местност "бул. Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 99 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включен ДДС.

31 юли 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 586, кв.72, местност "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
ж.к. "Надежда",ул. Свети Климент 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включен ДДС.

 

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – площад "П. Славейков" № 6, ет. 1

тел. 02/ 980 04 67 ; 02/ 981 90 14.