Новини

<< Към всички новини

Заместник-кметът на район "Надежда" Мая Благоева присъства на официалната церемония по откриване на реновирания Кризисен център "Вяра, надежда, любов"

25/06/2021
Card image cap

Обектът е част от проект BG16RFOP001-1.001-0004-C01 „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община” – етап 1.

В него ще могат да се настанят 12 момчета и 12 момичета на възраст до 18 години, пострадали от различни форми на насилие в семейството и извън семейна среда .

В изпълнение на проекта бе извършен основен ремонт на сградата, който включва реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на социалното заведение. Центърът ще предлага временно настаняване за деца в риск, както и работа с деца от улицата и лица от тяхното близко обкръжение

Реализирането на проекта е част от изпълнението на приоритет „Социална инфраструктура” на Инвестиционната програма на Столична община.