Новини

<< Към всички новини

Второ представяне на „Предпроектно проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване“ на ул. „Кирил Дрангов“. То е възложено от собственика на имота

22/06/2021
Card image cap

На 21 юни (понеделник) беше второто представяне на „Предпроектно проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване“ на ул. „Кирил Дрангов“. То е възложено от собственика на имота "Софийски имоти" ЕАД.

Обектът е част от Програмата на Столична община за изграждане на паркинги на общински терени с частни инвестиции, приета през м. октомври 2020 г.

На срещата присъстваха още Георги Георгиев, Председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет в СОС, Димитър Шивачев, Изпълнителен директор на "Софийски имоти" ЕАД, арх. Ивайло Петков, заместник-председател на Комисия по устройство на територията,архитектура и жилищна политика, СОС.

Теренът е в карето на ул. „Кирил Дрангов“, „Анастас Лозанчев“, „Стрема“ и „Възрожденска“, с обща площ от 5 700 кв.м., който е подходящ за изграждане на многоетажен паркинг.

Обръщам внимание, че още с Подробният устройствен план на жк „Надежда“ 1 от 2013 г., този имот е предвиден за паркинг.

До 20 юни 2021 г, в районната администрация е постъпило 1 отрицателно становище от бл. 156, вход Б в жк Надежда 1.

На присъстващите, отново бяха представени два варианта на предпроектното проучване:

Първата разглежда само паркинг, а втората – многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване(зала за спорт, открито игрище, магазин).

Ползата за район „Надежда“ ще бъде, че ще се осигурят места за организирано паркиране, ще се освободят тротоари и зелени площи от паркирали автомобили.

Предвижда се минимум 20% от местата да бъдат резервирани за почасово паркиране, а останалите да се предлагат с месечен абонамент.

"Цените за паркиране ще се определят от инвеститора, но ще бъдат заложени като елемент от бъдещата конкурсна процедура. По-ниска предложена цена, ще осигури повече точки на участника. Очаква се проекта да обслужва основно микрорайона между бул. „Ломско шосе“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Христо Силянов“. , каза изпълнителният директор на "Софийски имоти" Димитър Шивачев .

Вариант 1 - Многоетажен паркинг с общо 309 места за паркиране, като 199 от тях ще бъдат покрити, 70 на покривно ниво и 40 на терен. Около сградата се предвижда да бъдат реализирани озеленени площи.

Вариант 2 - Този вариант ще осигури 261 места за паркиране, като 186 от тях ще бъдат покрити, 68 на покривно ниво и 7 на терен. Сградата ще разполага с 1200м2 зона за обществено обслужване, пред която се предвижда детска площадка. Предвижда се зала за групови занимания, която лесно може да се преформатира за различни видове спорт, а също и открито спортно игрище на покривно ниво.

При разработване на концепцията сградата е позиционирана така, че да осигури спазване на всички норми за безопасна и здравословна среда, като от трите отворени страни са осигурени необходимите отстояния спрямо съседните жилищни сгради и е предвидено залесяване с висока дървесна растителност.

Реалистичен срок за преминаване през всички административни процедури, конкурс, проектиране и СМР е 18-24 месеца.

Присъстващите имаха възможност да изразят мнения и становища, сред които имаше изказвания в полза , както на вариант чист паркинг, така и вариант със социална инфраструктура. Бяха изразени опасения, че многоетажният паркинг ще предизвика допълнително натоварване на трафика в района, както и , че ще допринесе за повече шум.

Гражданите имат възможност да споделят своето мнение за двата предложени варианта e-mail: info@so-nadejda.com

Протокол от провеждане на заключителна  дискусия на 21.06.2021г.