Новини

<< Към всички новини

Видео клип за обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване“ на ул. „Кирил Дрангов“

18/06/2021
Card image cap

На 2 юни 2021 г, в залата на ОКИ-Надежда беше представено инвестиционното намерение на „Софийски имоти“ ЕАД за „Предпроектно проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване“ на ул. „Кирил Дрангов“. Обектът е част от Програмата на Столична община за изграждане на паркинги на общински терени с частни инвестиции, приета през м. октомври 2020 г.

В края на 2020 г. , екипът на „Софийски имоти“ ЕАД, анализира имотите си и се фокусира върху задачата да избере терени, които имат потенциал да допринесат за задоволяване на приоритетни обществени нужди. Идентифициран е терен в карето на ул. „Кирил Дрангов“, „Анастас Лозанчев“, „Стрема“ и „Възрожденска“, с обща площ от 5 700 кв.м., който е подходящ за изграждане на многоетажен паркинг. Обръщам внимание, че още с Подробният устройствен план на жк „Надежда“ 1 от 2013 г., този имот е предвиден за паркинг. Възложихме предпроектно проучване, в рамките на което бяха разработени 2 концепции на Проекта. Първата разглежда само паркинг, а втората – многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване(зала за спорт, открито игрище, магазин). Ползата за район „Надежда“ ще бъде, че ще се осигурят места за организирано паркиране, ще се освободят тротоари и зелени площи от паркирали автомобили. Предвижда се минимум 20% от местата да бъдат резервирани за почасово паркиране, а останалите да се предлагат с месечен абонамент. Цените за паркиране ще се определят от инвеститора, но ще бъдат заложени като елемент от бъдещата конкурсна процедура. По-ниска предложена цена, ще осигури повече точки на участника. Очаква се проекта да обслужва основно микрорайона между бул. „Ломско шосе“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Христо Силянов“. Идеята е , обектът да реализира под формата на публично-частно партньорство.“, допълни той общата визия на проекта .

Представяме ви отново двете предпроектни концепции:

Първата е за чист етажен паркинг, а втората за етажен паркинг със зона за обществено обслужване. Наличието на зона за обществено обслужване ще прибави добавена стойност на проекта, като ще формира една нова притегателна точка за микрорайона, заключен между ул.“Хан Кубрат“, ул.“Христо Силянов“ и бул.“Ломско шосе“. Така обекта ще има своето значение не само за автомобилистите, но и за домакините, за майките с деца, за спортуващите и т.н.

Вариант 1 - Многоетажен паркинг с общо 309 места за паркиране, като 199 от тях ще бъдат покрити, 70 на покривно ниво и 40 на терен. Около сградата се предвижда да бъдат реализирани озеленени площи.

Вариант 2 - Този вариант ще осигури 261 места за паркиране, като 186 от тях ще бъдат покрити, 68 на покривно ниво и 7 на терен. Сградата ще разполага с 1200м2 зона за обществено обслужване, пред която се предвижда детска площадка. Предвижда се зала за групови занимания, която лесно може да се преформатира за различни видове спорт, а също и открито спортно игрище на покривно ниво.

При разработване на концепцията сградата е позиционирана така, че да осигури спазване на всички норми за безопасна и здравословна среда, като от трите отворени страни са осигурени необходимите отстояния спрямо съседните жилищни сгради и е предвидено залесяване с висока дървесна растителност.

Реалистичен срок за преминаване през всички административни процедури, конкурс, проектиране и СМР е 18-24 месеца.

Гражданите имаха възможност да споделят своето мнение за двата предложени проекта по време на първото обществено обсъждане на 2 юни 2021 г, в залата на ОКИ -Надежда, както и на e-mail: info@so-nadejda.com

Предстои втората дата на обсъждането - 21 юни (понеделник), 18.00 ч., залата на ОКИ-Надежда на бул. "Ломско шосе" 2. Срещата ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.