Новини

<< Към всички новини

Район „Надежда“ спечели проект за изграждане на интерактивен кът за природата „Зелен кът за отдих и обучение“ в Северен парк

14/06/2021
Card image cap

Район „Надежда“ спечели проект за изграждане на интерактивен кът за природата „Зелен кът за отдих и обучение“ в Северен парк.

Интерактивният кът ще бъде разположен в близост до езерото и Беседката на приятелството в обновения Северен парк.

Проектът е на стойност 9 962 лв. и се реализира с безвъзмездната финансова подкрепа на Предприятието за управление и опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.“.

Новият еко кът ще изпълнява две основни функции: първата – тематичен читателски кът (зелена библиотека) за деца и възрастни, втората – класна стая на открито.

Интерактивният кът ще осигури достъп на широката общественост до безплатна информация за природата и околната среда. По този начин ще ангажираме вниманието на широките публики в различни информационни, образователни дейности и културни инициативи.

Избраното място е подходящо за провеждане на интерактивни форми на обучение, провеждане на пленери, изработка на апликации от естествени материали, разнообразни арт и културни инициативи, както и събития от природозащитния календар и пр.

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобрят социалните, екологични и рекреационни функции на избраното парково пространство.

Вярваме, че проектът ще спомогне и за формирането на позитивна нагласа към природата, както и за постигането на основната цел на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ - да се изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.

Част от инициативите ще протекат с участието на доброволци от района. „Стремежът на районна администрация „Надежда“ е да привличаме все повече доброволци в подкрепа на зелените политики и опазването на природата – нашият общ дом.“, коментира инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, Столична община.