<< Към всички новини

Фондация „Разковниче“, с подкрепата на Район „Надежда“, стартира спонсорска програма за даровити деца, които се обучават в училища от района и завършват 7. клас през настоящата учебна година (2020/2021)

09/06/2021
Card image cap

ФОНДАЦИЯ "РАЗКОВНИЧЕ" 

               тел.: 0893 306 239; e-mail: razkovniche.sofia@gmail.com
 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ!

 

Фондация „Разковниче“, с подкрепата на Район „Надежда“, стартира спонсорска програма за даровити деца, които се обучават в училища от района и завършват 7. клас през настоящата учебна година (2020/2021).

От 2021/2022 учебна година се учредяват три стипендии за пълен курс на обучение (8. – 12. клас) в Частно средно училище с немски език „Веда“ (кв. „Триъгълника“, ул. „Иван Мърквичка“ № 1).

Целта на програмата е да се даде възможност на даровити ученици, които ценят знанието, имат осъзната амбиция за развитие и доказани качества, постижения и трудолюбие да получат изключително качествено образование в частно училище с 23 годишна история и традиции.

„Веда“ е DSD училище с лиценз от Немското културно министерство да обучава ученици за придобиване на Sprachdiplom (ниво С1) - международна диплома с най-висока степен на валидност за прием в немските университети.

Училището е част от програмата PASCH на Немското външно министерство, с която се подпомагат активно определени училища извън Германия, в които се изучава качествено немски език.

Основният профил на гимназиалния курс на „Веда“ е „чужди езици“. Профилиращите предмети са Немски език, Английски език, История и цивилизации и Информационни технологии (с модули Компютърна графика и Мултимедия).

Процедура по прием:

1. Необходими документи:

● Свидетелство за завършено основно образование;

● Служебна бележка с оценките от изпитите по Български език и литература и       Математика (НВО);

● Характеристика от класния ръководител;

● Мнение за кандидата на учителя по чужд език;

● Мотивационно писмо с изброени отличия от състезания, олимпиади, спечелени призове (спортни, художествени) и др.

2. Подаване на документи - от 29.06.2021 г. до 05.07.2021 г.

3. Провеждане на интервю с кандидатите - 09.07.2021 г.

4. Класиране - 12.07.2021 г.

5. Записване - 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г.

 

Лице за контакт: София Тодорова, GSM: 0894 685 870, e-mail: info@wedaschule.com

 

Желаем успех на кандидатите!

 

 

Фондация „Разковниче“