,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ТЪРГОВЕ - СОАП, м. юни

Публикувано на: 11/04/2014
RSS
Print this page
 

ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

29 май 2014 - 11.00 часа

ПИ с идентификатор N 68134.8550.1339 (УПИ XI, кв. 90)
Район "КРЕМИКОВЦИ"
кв. ВРАЖДЕБНА, ул. "3-та" N 53
Площ на терена - 832 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.03.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включен ДДС.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – пл. "П. Славейков" № 6, ет. 1, тел.:     02/ 980 04 67 ;    02/ 981 90 14.