Новини

<< Към всички новини

Публично представяне на инвестиционно намерение за обществен многоетажен паркинг в ж.к.

04/06/2021
Card image cap

На 2 юни 2021 г, в залата на ОКИ-Надежда беше представено инвестиционното намерение на „Софийски имоти“ ЕАД за „Предпроектно проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване“ на ул. „Кирил Дрангов“. Обектът е част от Програмата на Столична община за изграждане на паркинги на общински терени с частни инвестиции, приета през м. октомври 2020 г.

На представянето присъстваха Главен архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, адв. Георги Георгиев, общински съветник и Председател на Комисията по финанси, Общинският съветник Николай Стойнев, Председател на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация в СОС, Арх. Ивайло Петков, общински съветник и Заместник-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, Димитър Шивачев, изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“-Столична община.

Димитър Шивачев, изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД представи в общ план  инвестиционното намерение на дружеството:

„В края на 2020 г. извършихме анализ на имотите на „Софийски имоти“ ЕАД, като се фокусирахме върху задачата да изберем терени, които имат потенциал да допринесат за задоволяване на приоритетни обществени нужди. Идентифицирахме терен в карето на ул. „Кирил Дрангов“, „Анастас Лозанчев“, „Стрема“ и „Възрожденска“, с обща площ от 5 700 кв.м., който е подходящ за изграждане на многоетажен паркинг. Обръщам внимание, че още с Подробният устройствен план на жк „Надежда“ 1 от 2013 г., този имот е предвиден за паркинг. Възложихме предпроектно проучване, в рамките на което бяха разработени 2 концепции на Проекта. Първата разглежда само паркинг, а втората – многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване(зала за спорт, открито игрище, магазин). Ползата за район „Надежда“ ще бъде, че ще се осигурят места за организирано паркиране, ще се освободят тротоари и зелени площи от паркирали автомобили. Предвижда се минимум 20% от местата да бъдат резервирани за почасово паркиране, а останалите да се предлагат с месечен абонамент. Цените за паркиране ще се определят от инвеститора, но ще бъдат заложени като елемент от бъдещата конкурсна процедура. По-ниска предложена цена, ще осигури повече точки на участника. Очаква се проекта да обслужва основно микрорайона между бул. „Ломско шосе“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Христо Силянов“. Идеята ни е да реализираме обекта под формата на публично-частно партньорство.“, допълни той общата визия на проекта .

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков посочи, че една от основните задачи пред екипа му е осигури ред  и нов модел в паркирането, защото личните превозни средства в столицата вече наброяват 800 000. Той заяви още, че напълно ще бъде спазено предвиждането на Подробният устройствен план, като озеленяването в рамките на проекта, не може да бъде по-малко от 40 %. Предвидената висока дървесна растителност  ще  осигури буферна зона към близките блокове. Подобни проекти се обсъждат и в районите Студентски, Сердика, Слатина и Подуяне.

адв. Георги Георгиев, общински съветник и Председател на Комисията по финанси и бюджет подчерта, че при предпроектното проучване, се анализират нагласите на гражданите в ранен етап. За нас, най-важното е да подредим приоритетните обекти за финансиране, като насочим общинско финансиране към най-динамичните сектори и в същото време съумеем да генерираме външно финансиране към важни обекти, сред които са и многоетажните паркинги. Той добави, че  общинската програма за намаляване на т.нар. „кални точки“ е изключително успешна, като в район „Надежда“ вече са реализирани 5 локации, а в момента се работи по още 2 обекта. Нашата идея е да бъдем максимално ефективни, като получим обратна връзка от гражданите.

Общинският съветник Николай Стойнев, Председател на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация в СОС изрази мнение, че е важно да се търси работещо решение за осигуряването на нови паркоместа.  Дружеството „Софийски имоти“ доказа, че има нов и професионален подход в управлението на собствените си имоти, като показателен пример е реализираният нов  обществен парк „Възраждане“.

Арх. Ивайло Петков, общински съветник и Заместник-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика акцентира, че социална инфраструктура трябва да се развива, успоредно с решаването на  проблемите с паркирането. „Многоетажният паркинг не бива да бъде препятствие и да се заобикаля. Необходимо е  да стане приветливо и обживено  място за местните жители.“, каза той. „Проектът трябва да е в синхрон с потребностите на гражданите от района, за бъде успешен!“, завърши арх. Петков.

„През последните години усилено работим по темата с  осигуряването на допълнителни паркоместа в район „Надежда“. През 2021 г. ще изградим 10 паркинга, които  ще осигурят общо над 300 нови места в междублокови пространства, както и още 150 места чрез паркинга на „Център за градска мобилност“ ЕАД в жк Надежда 1 (почасово и платен абонамент). Близо 150 незаконни гаражни клетки са в процедура за премахване, а през 2021 г. са стикирани над 300 излезли от употреба автомобили“, каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“  по време на дискусията.

Паралелно са разработени 2 предпроектни концепции – една за чист етажен паркинг и една за етажен паркинг със зона за обществено обслужване. Наличието на зона за обществено обслужване ще прибави добавена стойност на проекта, като ще формира една нова притегателна точка за микрорайона, заключен между ул.“Хан Кубрат“, ул.“Христо Силянов“ и бул.“Ломско шосе“. Така обекта ще има своето значение не само за автомобилистите, но и за домакините, за майките с деца, за спортуващите и т.н.

Вариант 1 -  Многоетажен паркинг с общо 309 места за паркиране, като 199 от тях ще бъдат покрити, 70 на покривно ниво и 40 на терен. Около сградата се предвижда да бъдат реализирани озеленени площи.

Вариант 2 -  Този вариант ще осигури 261 места за паркиране, като 186 от тях ще бъдат покрити, 68 на покривно ниво и 7 на терен. Сградата ще разполага с 1200м2 зона за обществено обслужване, пред която се предвижда детска площадка. Предвижда се зала за групови занимания, която лесно може да се преформатира за различни видове спорт, а също и открито спортно игрище на покривно ниво.

При разработване на концепцията сградата е позиционирана така, че да осигури спазване на всички норми за безопасна и здравословна среда, като от трите отворени страни са осигурени необходимите отстояния спрямо съседните жилищни сгради и е предвидено залесяване с висока дървесна растителност.

Реалистичен срок за преминаване през всички административни процедури, конкурс, проектиране и СМР е 18-24 месеца.

Гражданите имаха възможност да споделят своето мнение за двата предложени проекта. Сред тях имаше присъстващи, които подчертаха, че това е едно модерно съоръжение, което ще развие района. Други се интересуваха дали паркингът ще генерира допълнително замърсяване на въздуха,

На въпрос ще има ли по-висок шум от новото съоръжение, проектантите посочиха, че са спазени необходимите отстояния, както и че  се предвижда естествена бариера от дървесна растителност. При запитване какъв ще е абонамента на едно паркомясто, екипът отговори, че то се определя от инвеститора, но ще се премира по-ниска цена по време на конкурсната процедура.

При въпрос дали може да се прогнозира предполагаемата заетост, беше посочено, че се очаква паркинга освен да обслужва текущите нужди на района, да осигури и допълнителен капацитет с оглед постоянно нарастващия брой на автомобилите.

Мнението на експертите беше, че не се очаква многоетажният паркинг да натовари допълнително трафика в участъка. На въпрос  кой ще се грижи за дървесната растителност, беше подчертано, че това задължение на инвеститора ще бъде уредено в договора. На зададен въпрос, защо не се инвестират общински средства в многоетажни паркинги, общинските съветници коментираха, че се определят приоритетни обекти и се полагат усилия за привличане на допълнително европейско финансиране и частни инвестиции.

Всички въпроси и отговори от Обсъждането, ще бъдат отразени в Протокола от него.

Заинтересованите граждани могат да се запознаят с проектите в сградата на район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“, Деловодство, както и на посочените линкове:

Вариант 1 на предпроектно проучване възложено от „Софийски имоти“ ЕАД

Виж тук: https://adobe.ly/3ikDFgm

Вариант 2 на предпроектно проучване за открит надземен етажен паркинг и зона за обществено обслужване върху терен възложено от „Софийски имоти“ ЕАД

Виж тук: https://adobe.ly/3z3GsQY

В срок до 18 юни 2021 г, в Деловодство на район „Надежда“ и на e-mail: info@so-nadejda.com, може да изпращате своите препоръки и становища.

Второто публично обсъждане на предпроектното проучване ще се проведе на 21 юни (понеделник), от 18.00 ч. в залата на ОКИ-Надежда.

 

Публично представяне на инвестиционно намерение за обществен многоетажен паркинг в ж.к. "Надежда 1"