Новини

<< Към всички новини

Обществено обсъждане за инвестиционно намерение на „Софийски имоти“ ЕАД за имот на ул. „Кирил Дрангов“

25/05/2021
Card image cap

РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

         гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

Обществено обсъждане за инвестиционно намерение на „Софийски имоти“ ЕАД за имот на ул. „Кирил Дрангов“

На 02.06.2021 г. (сряда) и 21.06.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. в концертната зала на Общински културен институт – Надежда (ОКИ), с адрес: бул. „Ломско шосе“ 2 , ще се проведат обществени обсъждания за инвестиционно намерение на „Софийски имоти“ ЕАД.

„Софийски имоти“ ЕАД, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966 по КККР на район „Надежда“ – СО, УПИ II, кв. 77, м.“Надежда 1б“, находящ се на ул. „Кирил Дрангов“ ще представи на общественото внимание инвестиционно намерение за „Проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване.

На срещата ще присъстват Димитър Шивачев, изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, Георги Георгиев, председател на Комисия по финанси и бюджет, Столичен общински съвет, инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ и други.

Проектът е част  от Програма за изграждане на паркинги за обществено ползване с частни инвестиции на Столична община, приета с решение от Столичен общински съвет през м. октомври 2020 г.