,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ОБЯВЛЕНИЕ

Публикувано на: 18/03/2014
RSS
Print this page

На осн. чл.128, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че изработения проект за ИПР на  м. „Момкова махала 2 част-Свобода-Северен парк” е обявен в Държавен вестник бр.24 от 18.03.2014г. на осн. чл.128, ал.5 от ЗУТ. Заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обявяването му в Държавен вестник чрез р-н „Надежда”.