Новини

<< Към всички новини

По реда на Закона за личната помощ (ЗЛП), считано от 01 септември 2019г. започва предоставянето и финансирането на личната помощ

01/07/2019

По реда на Закона за личната помощ  (ЗЛП), считано от 01 септември 2019г. започва предоставянето и финансирането на личната помощ.

В тази връзка и предвид обстоятелството, че на  31.08.2019г.  приключва  предоставянето на социалните услуги по чл. 19 от ПМС 344/2018г., всички потребители и/или техните законни представители трябва да подадат заявление-декларация в дирекциите социално подпомагане при съответния район, за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за лична помощ във възможно най - кратки срокове, за да има технологично време за прилагане на процедурата за изготвяне на индивидуална оценка и да се минимизира риска от прекъсване на ползването на лична помощ.

За ползвателите на услугата на територията на район „Надежда“:

Адрес на Филиал Надежда към  ДСП Сердика – град София, ул. Света Петка Търновска 9,

тел: 02/936-00-14