Новини

<< Към всички новини

Превантивни мерки срещу възникване на пожари

17/05/2021
Card image cap

Във връзка с  пожароопасния сезон в периода от април до края на октомври и с цел подобряване на превантивната дейност, Ви напомняме,  че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци създава опасност от възникване на пожари и е строго забранено, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и Закона за опазване на околната среда.

Всеки, който извършва подобна  дейност подлежи на административнонаказателна отговорност.  При повторно нарушение, глобата или имуществената санкция е в двоен размер.

Сигнали за нерегламентирано палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци, се подават на електронната поща на район „Надежда“: info@so-nadejda.com