,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
СОАП - търгове през м. май 2014 г.

Публикувано на: 27/03/2014
RSS
Print this page

ПРОДАВА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:

08 май 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.1386.407 (ПИ N 407),
/ПИ/N 407, УПИ -I, 405,406,407, кв. 18-а
Район "НАДЕЖДА"
ж. к. "НАДЕЖДА", ул. Недко войвода 26
Площ на терена - 457 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включен ДДС.

14 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.1380.189
в УПИ I, кв. 172
Район "НАДЕЖДА"
ул. Елов дол N 23, местност "НПЗ - Военна рампа - запад"
Площ на терена - 321 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включен ДДС.

За допълнителна информация и закупуване на тръжна документация – пл. "П. Славейков" № 6, ет. 1, тел.:     02/ 980 04 67 ;    02/ 981 90 14.