Новини

<< Към всички новини

Район „Надежда“- Столична община разкрива две свободни работни позиции за младежи с висше образование по програма "Старт на кариерата" на Агенция по заетостта

29/04/2021
Card image cap

Район „Надежда“ – Столична община разкрива две свободни работни позиции за младежи с висше образование по програма "Старт на кариерата" на Агенция по заетостта. Те се реализират и финансират , в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2021 г.  

Обявените позиции са за длъжност:  Младши Експерт „Архитектура, строителство и геодезия (строителство на сгради и съоръжения)“ в отдел „Инженерна инфраструктура, екология и контрол по строителството“ и Младши Експерт в отдел „Общинска собственост и търговска дейност.

Желаещите младежи с висше образование от район „Надежда“, могат да подадат необходимите документи в Дирекция „Бюро по труда – Сердика“, на адрес: гр. София, ул. „Тимок“ № 20.

-  Образец на заявление за кандидатстване: https://bit.ly/3o0CTGi

-  Образец на договор за заетост: https://bit.ly/2R5p8tG

-   Декларации и приложения: https://bit.ly/3vPabKY

За да се включат в програмата „Старт на кариерата”, младежите трябва да са на възраст до 29 години, да са завършили висше образование и да нямат трудов стаж по придобитата специалност. В рамките на 12-месечен трудов договор те ще могат да натрупат първия си стаж, професионален опит и умения по придобитото образование, с което да стартират своето кариерно развитие.

Младежите, които отговарят на условията на Програмата, ще бъдат поканени и насочени от бюрото по труда, в което са регистрирани, за кандидатстване към работни места на разстояние до 50 км от местоживеенето им. Всеки младеж може да кандидатства и за други работни места, като информация за заявените работни места в страната може да получи от всяко бюро по труда или от сайта на Агенцията по заетостта. За работните места, обявени по Програмата, могат да кандидатстват и заети лица, работещи по различна от придобитата специалност професия, като за целта е необходимо да потърсят съдействието на бюрото по труда по местоживеене.

До 21 май 2021 г. работодателите ще извършат окончателния си подбор сред насочените от бюрата по труда младежи, а класираните и одобрени кандидати ще започнат работа в първите дни на месец юни. 

Препоръчваме на младите хора да се запознаят с възможностите, реда и условията за работа по програма „Старт на кариерата”, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/. В същата рубрика е публикуван и списъкът на заявените работни места в областни и общински администрации и районните кметства към Столична община.

Подробна и пълна информация може да се намери и във всички бюра по труда в страната, където на заинтересованите се предоставят консултации и съдействие за кандидатстване, участие, подкрепа за териториална и/или професионална мобилност и други допълнителни услуги.