Новини

<< Към всички новини

Програма за изграждане на обществени паркинги 2021

22/04/2021

Активната политика за изграждане на обществени паркинги в междублокови пространства в район „Надежда“ продължава и през 2021 г.

Поетапно предстои започване на строително-ремонтни дейности на следните обекти:

  Паркинг срещу бл. 16 в ж.к. „Свобода“ за около 45 броя автомобила. Паркингът ще е с размери 110 м дължина и 5 м ширина, настилката ще е с бетонови паркингови елементи върху пясъчна основа от 20 см, като ще се изпълни засипка на отворите с пясък и хумус. Не се предвижда намеса при комбинираната детската и спортна площадка в непосредствена близост.

  Паркинг зад бл. 15 в ж.к. „Свобода“ за около 40 броя автомобила. Паркингът ще е с размери 100 м дължина и 5 м ширина, настилката ще е с бетонови пракингови елементи върху пясъчна основа от 20 см, като ще се изпълни засипка на отворите с пясък и хумус. Не се предвижда намеса при детската площадка между бл. 14 и бл. 15.

  Паркинг пред бл. 311 в ж.к. „Надежда“ 3 за около 45 броя автомобила. Паркингът ще е с размери 110 м дължина и 5 м ширина, настилката ще е с бетонови паркингови елементи върху пясъчна основа от 20 см, като ще се изпълни засипка на отворите с пясък и хумус.

  Тротоар по ул. „Демир капия“ в ж.к. „Надежда“ 1. Тротоарът ще е с ширина 2 м, като настилката ще е от паваж тип „уни“.

 Паркинг пред бл. 410 в ж.к. „Надежда 4“ за около 60 броя автомобила. Паркингът ще е с размери 70 м дължина и 17 м ширина, като ще се обособи и подходна алея между паркоместата. Настилката на паркинга ще е с бетонови паркингови елементи върху пясъчна основа от 20 см, като ще се изпълни засипка на отворите с пясък и хумус, а настилката на подходната алея ще е от асфалтобетон.

  Паркинг, улица и тротоари пред бл. 462 в ж.к. „Надежда 4“. Паркингът ще е за около 20 броя автомобила, като се предвижда изграждането на тротоари и пробив на подходната улица към ул. „Екзарх Стефан“. Паркингът ще е с размери 50 м дължина и 5 м ширина, като настилката ще е с бетонови паркингови елементи върху пясъчна основа от 20 см. Подходната улица и прилежащите тротоари ще са с настилка от асфалтобетон.

 Междублоково пространство, находящо се пред бл. 442 в ж.к. „Надежда 4“. Паркингът ще е за около 20 броя автомобила, като ще се изгради по протежението на подходната улица пред бл. 442 и ще е с ширина 5,50 м. Настилката ще е с бетонови пракингови елементи върху пясъчна основа от 20 см. Ще се обособят няколко  паркинг зони,  с цел запазване на съществуващата дървесна растителност.

 

За допълнителна информация: info@so-nadejda.com