<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №126/28.06.2019г. за доставка на плодове и зеленчуци на мляко и млечни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в 27 ДГ "Детска китка"