Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД21-РА50-13/02.04.2021г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ II-224, кв.15, м. “Илиянци”