Новини

<< Към всички новини

Достъпна е новата обединена система за електронен прием на деца в детски градини и първи клас в училищата на територията на Столична община

29/03/2021
Card image cap

От днес, 29 март е достъпна новата обединена система за електронен прием на деца в детски градини и първи клас в училищата на територията на Столична община.

Системата за прием в 1 клас е приета с Решение № 133 на Столичния общински съвет от 18.03.2021 година и включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на децата по предварително изготвен график.

Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Отпада необходимостта родителите да набавят редица документи, които вече се осигуряват по служебен път електронно.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Новата система е достъпна на електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/

Свободните места ще бъдат обявени на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. ще се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя за всяка календарна година, утвърждава се от кмета на Столична община и се публикува в срок до 30 март на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/, на интернет страницата на всяко училище и на страницата на РУО - София-град.

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година: https://bit.ly/3cv2rag

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение № 133 на Столичен общински съвет