Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД21-РА50-4/ 09.02.2021 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на изменение на ПУП – изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ ХХ-563,564“ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, кв.21, м.“Илиянци”, СО – район „Надежда“.