<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД21-РД56-42/08.02.2021 г. на кмета на СО - район "Надежда" във връзка със създаване на организация в търговията с мартеници на територията на СО - район "Надежда"