Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД21-РА50-3/ 25.01.2021 г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” е допуснато изработването на ПУП – ИПР за УПИ II“ЗА ТП“ и УПИ III „ЗА ПАРКИНГ“, кв.49, м.“Надежда 2а и 2б”, СО – район „Надежда“