Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РНД21-РА50-1/ 13.01.2021г. на Гл. архитект на СО – район „Надежда” за допуснато изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ IV-1939, кв.266, м. “Надежда 1б”