Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Съобщение за изработен проект за ПУП- Изменение на пран за регулация /ИПР/ на УПИ VI-„ДФС Локомотив“ и контактните УПИ IV-„за трафопост, възлова станция“, промяна границата с кв.25, м.“Северен парк“