,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Отваряне на ценови оферти - хранителни продукти и хигиенни материали

Публикувано на: 18/12/2013
RSS
Print this page

Уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Надежда”

 

                                                                                                               УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 19.12.2013г. от 15.30ч. ще се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-514/10.12.2013г. на кмета на СО-район „Надежда” за отваряне на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Надежда”

Заседанието ще се проведе в административната сграда на Столична община – район „Надежда”, находяща се на адрес: гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, заседателна зала.