<< Към всички обяви и съобщения

Заповед №РНД20-РД56-318/04.12.2020 г. на кмета на СО-район "Надежда", във връзка със създаване на по-добра организация в търговската дейност на територията на СО-район "Надежда"